07/08/2017

Legea Nouă cu Privire la Biblioteci Adoptă Modelul Bibliotecii Moderne Novateca

20 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea cu privire la biblioteci, care va asigura accesul public la informație pentru toți cetățenii țării, marcând astfel un indicator de performanță pentru întreaga comunitate de biblioteci din Moldova și programul Novateca. Legea nouă adoptă conceptele unei biblioteci publice moderne, codificând rolul acesteia în dezvoltarea unei societăți democratice. Legea conține prevederi privind accesul gratuit la internet, instruiri și alte servicii moderne de bibliotecă orientate spre satisfacerea necesităților comunității, precum și formarea Centrelor de Dezvoltare Profesională pentru Bibliotecari – toate fiind componente ale modelului de bibliotecă modernă dezvoltat de programul Novateca împreună cu partenerii locali începând cu anul 2012.

„Proiectul de lege arată foarte bine și are potențialul de a deveni una dintre cele mai moderne legi în domeniul bibliotecilor din Europa. Acest proiect de lege conține chiar și unele elemente care îmi doresc să le fi inclus în legea suedeză" a menționat Inga Lunden, expert suedez în domeniul biblioteconomic,angajat de programul Novateca pentru a oferi consultanță în elaborarea legii partenerilor din Moldova.

Legea nouă cu privire la biblioteci a fost elaborată de către un grup de lideri bibliotecari prin Consiliul Biblioteconomic Național (sub egida Ministerului Culturii), cu suportul tehnic din partea programului Novateca. Legea a fost promovată de Ministerul Culturii, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Novateca se bucură de această realizare importantă, care constituie un pas esențial în procesul de modernizare a bibliotecilor din Moldova și continuă să inspire bibliotecarii să împărtășească noi perspective cu colegii și utilizatorii săi de bibliotecă.

„Această lege este cu adevărat o realizare istorică pentru comunitatea de bibliotecari din Moldova”, a menționat Evan Tracz, Directorul Programului Novateca. „Atunci când am lansat programul Novateca în anul 2012, nici nu speram ca o lege cu un obiectiv și o viziune atât de moderne să fie aprobată.”

Conform noii legi, bibliotecile din Moldova vor asigura incluziune socială pentru toți cetățenii țării, dezvoltând servicii pentru persoanele cu dizabilități și achiziționând documente de bibliotecă în limbile minorităților din cadrul comunității pe care o deservește. Legea conține și prevederi mai detaliate privind implicarea autorităților publice centrale și locale în asigurarea dezvoltării bibliotecilor în continuare. Astfel, Ministerul Culturii va crea și menține Registrul de stat al bibliotecilor din Republica Moldova, iar împreună cu autoritățile publice locale vor planifica din timp bugetele care vor fi alocate pentru biblioteci pentru a asigura toate cheltuielile necesare.

Implementarea noii legi va spori rolul bibliotecilor în comunitate și va asigura cetățenii Moldovei cu acces la informație și oportunități educaționale.